Dobro došli na web stranicu tvrtke
Geo Modus d.o.o.


Geodetske usluge

Katastar

 • Izrada parcelacijskih elaborata
 • Izrada elaborata usklađenja zemljišne knjige i katastra
 • Upisi objekata u katastar i zemljišne knjige
 • Upisi vodova u katastar vodova
 • Izrada geodetske podloge za potrebe projektiranja

Inženjerska geodezija

 • Iskolčenje međe
 • Iskolčenje vodova
 • Iskolčenje i praćenje gradnje svih vrsta objekata
 • Projektiranje, postavljanje i računanje osnovne geodetske mreže
 • Geodetski nadzor

Ostalo

 • Snimanje iz zraka