Što je geodetski snimak?
Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak, ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Sastavni dio snimka je

 • tehničko izvješće
 • geodetska situacija u mjerilu 1:1000
 • preklop situacije i ortofota u mjerilu 1:2000.

Najčešće namjene

Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:

 • legalizacija nelegalnih zgrada i objekata
 • određivanja stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine
  za ishodovanje uvjerenja za uporabu
 • snimak izvedenog stanja građevine
 • prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
 • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
 • predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica. Na snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora